Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere

Etä- ja hybridityö: terveyttä ja turvallisuutta hallittava paikasta riippumatta

Keywords:

Covid-19-pandemian vauhdittama etä- ja hybridityön kasvu on muuttanut perinteistä työpaikan käsitettä ja mahdollistanut työmatkaliikenteen vähenemisen, tuottavuuden kasvun sekä paremman tasapainon työ- ja yksityiselämän välillä. Näihin työjärjestelyihin liittyvät ominaispiirteet, kuten pitkittynyt istuminen, sosiaalinen eristyneisyys ja pitkät työpäivät, vaikuttavat kuitenkin kielteisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen. Työnantajien ja työntekijöiden olisi puututtava asiaan liittyviin fyysisiin ja psykososiaalisiin riskeihin erilaisin toimenpitein ja selkeiden toimintaperiaatteiden avulla. 

Lataa in: bg | de | el | en | fr | lt | mt | pt | sk |