Etä- ja hybridityö. Vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen

Keywords:

Miten määritellään etä- ja hybridityö? Miten yleistä se on eurooppalaisten työntekijöiden keskuudessa? Liittyykö siihen sukupuolen välistä epätasapainoa? Entä millaisia uusia riskejä ja mahdollisuuksia etä- ja hybridityöstä aiheutuu työterveydelle ja -turvallisuudelle tässä pandemian jälkeisessä maailmassa?

Tässä esityksessä käsitellään näitä tärkeitä kysymyksiä asiaan liittyvien faktojen ja lukujen avulla. 

Esityksessä on sekä työnantajille että työntekijöille hyödyllisiä vinkkejä näihin kehittymässä oleviin työmuotoihin.

Lataa in: bg | en | fr | hr | pt | ro | sk |