Politiikasta käytäntöön: työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä tukevat toimintaperiaatteet, strategiat, ohjelmat ja toimet

Keywords:

Tässä raportissa luodaan yleiskatsaus siihen, miten työterveyttä ja -turvallisuutta voidaan tukea mikro- ja pienyrityksissä.

Mikro- ja pienyrityksillä on erityisiä haasteita tunnistaa ja hallita työsuojelusriskejä. Raportin sisältämät hyvät esimerkit 12:sta EU:n jäsenvaltiosta havainnollistavat, kuinka erilaiset välittäjät, viranomaiset ja työsuojelulaitokset voivat lähestyä ja tukea mikro- ja pienyrityksiä. Raportissa tarkastellaan myös kokemuksia, joita mikro- ja pienyritysten kanssa työskentelevät työsuojelun välittäjäorganisaatiot ovat saaneet seuraavissa yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa toteutettujen työpajojen ja haastattelujen avulla: Belgia, Italia, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

On selvää, ettei ole olemassa yhtä ratkaisua, joka istuisi pienimpien yritysten tarpeisiin niiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi; toimivinta ja tehokkainta onkin todennäköisesti koostaa yhdistelmä eri välineitä ja aloitteita kunkin yrityksen erityistarpeisiin.

Mikro- ja pienyritysten työsuojelussa on useimmilla toiminnan aloilla vielä paljon parannettavaa. Tässä raportissa annetaan esitettyjen esimerkkien pohjalta suosituksia toimintalinjojen tulevan kehittämisen tueksi.

Lataain: en