Turvallisuus ja terveys mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa: politiikasta käytäntöön – hyvien esimerkkien esittely

Keywords:

Tässä raportissa esitellään valikoituja tapaustutkimuksia mikro- ja pienyrityksille suunnatuista onnistuneista toimista, joilla autetaan yrityksiä parantamaan työsuojelua. Esiteltävät yli 40 inspiroivaa esimerkkiä 12:sta EU:n jäsenvaltiosta on ryhmitelty aiheittain, joita ovat esimerkiksi moniulotteiset strategiat ja muiden kuin työsuojelualan välittäjien aloitteet. Mikro- ja pienyrityksillä voi olla vaikeuksia työsuojeluasioiden hallinnassa, ja raportin tavoitteena on osoittaa, että aloitteilla voidaan parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta mikro- ja pienyrityksissä ja että aloitteet ovat siirrettävissä muihin maihin ja muille aloille. Raporttiin on koottu tapaustutkimuksia, joita analysoimalla pyritään vastaamaan keskeisiin kysymyksiin ”mikä toimii, kenelle ja missä olosuhteissa?”

Lataain: en