Työsuojelu mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa: työpaikan näkökulma

Keywords:

Tässä raportissa esitellään työsuojelutiedosta ja -kokemuksista tehdyn tutkimuksen tulokset. Tutkimukseen osallistui 162 mikro- ja pienyritystä valikoidusti talouden eri aloilta yhdeksästä EU:n jäsenvaltiosta, jotka olivat Belgia, Italia, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Kuhunkin tapaustutkimukseen kuului käynti osallistuvaan yritykseen, jossa tehtiin haastatteluja omistajajohtajan ja työntekijän kanssa sekä havaintoja yrityksen toiminnasta.

Joitakin yleisimmin havaittuja suhtautumistapoja tutkituissa mikro- ja pienyrityksissä olivat voimakkaasti reagoiva lähestymistapa, jossa maalaisjärki mielletään riittäväksi työsuojelutoimeksi, ja terveysriskien aliarviointi. On myös selviä ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat mikro- ja pienyritysten liiketoimintaan sekä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöihin, mukaan lukien kansallinen lainsäädännöllinen ja sosioekonominen konteksti. Raportissa käsitellään kyseisten tekijöiden ja kontekstien vaikutuksia.

Lataain: en