Irlanti: Hengitettävän kiteisen piidioksidipölyn aiheuttamien riskien poistaminen rakennusalalla

Keywords:
Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot 2018–2019
Kunniakirjan saanut organisaatio 

Karsinogeeninen hengitettävä kiteinen piidioksidi on hyvin yleinen vaara rakennustyömailla.

BAM Ireland kartoitti ylemmän johdon myötävaikutuksella riskejä, joita tästä vaarallisesta aineesta aiheutuu sen työmailla toimiville työntekijöille, sekä keinoja riskien minimoimiseksi. Monia vaaroja poistettiin suunnitteluvaiheessa korvaamalla piidioksidia sisältäviä materiaaleja ja piidioksidia tuottavia toimintoja turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Lisäksi parannettiin toimintamenettelyjä ja henkilösuojaimia sekä valvottiin säännöllisesti niiden noudattamista ja käyttöä.

Yritys määräsi hankintavaiheessa alihankkijat ottamaan hengitettävän kiteisen piidioksidipölyn talteen sen syntypaikalla. Se teki yhteistyötä tunnetun ammattikäyttöön tarkoitettujen työkalujen valmistajan kanssa, jotta alihankkijat pystyisivät hankkimaan kyseisiä työkaluja.

Tiedotustoimin varmistettiin, että kaikki työntekijät tunsivat riskit sekä työympäristöä ja ennalta ehkäisyn kulttuuria parantavien turvallisuuspolitiikkojen noudattamisen hyödyn.

 

Lataa in: en | is |