Exoskeletons&OSH.pdf.jpeg

Eksoskeletonien käytön vaikutus työsuojeluun

Keywords:

Tässä muistiossa tarkastellaan sitä, mikä rooli eksoskeletoneilla voi olla tulevaisuuden työympäristössä, ja sitä, miten niiden käyttö voi vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Siinä käsitellään eksoskeletonien roolia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisemisessä sekä myös mahdollisia riskejä, joita niiden käytöstä voi aiheutua eri aloilla.

Muistiossa otetaan huomioon epävarmuus niiden pitkäaikaisista vaikutuksista terveyteen ja vaikeudet yhdenmukaisen sertifioinnin luomisessa sekä korostetaan kattavampien tutkimusten tarvetta. Siinä tarkastellaan myös ehkäisytoimenpiteiden hierarkian pohtimista suunniteltaessa uusia työpaikkoja sen sijaan, että vain turvauduttaisiin eksoskeletoneihin ergonomisten työympäristöjen luomiseksi.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hu | nl | pl | pt |

Lisäjulkaisut tästä aiheesta