Maa- ja metsätalouden tulevaisuus: vaikutukset työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden hallintaan

Keywords:

Euroopan maa- ja metsätalousalan työsuojeluriskit uhkaavat alan elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä. Tässä julkaisussa tarkastellaan alan kohtaamia työterveys- ja työturvallisuushaasteita.

Siinä tarkastellaan uusia ja kehittyviä mahdollisuuksia ja riskejä, jotka johtuvat esimerkiksi älykkäiden viljelyteknologioiden kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta, sekä näiden vaikutuksia työsuojeluun. Siinä arvioidaan sosioekonomisia kysymyksiä ja vaikeuksia, joita alalla on työsuojelun järjestämisessä sekä yhteiskunnallisiin paineisiin ja työmarkkinoiden kehitykseen sopeutumisessa.

Havainnoissa korostuvat tarve puuttua alan usein epätyypillisiin työsuhdekäytänteisiin sekä läpinäkyvän ja luotettavan onnettomuuksia ja terveysongelmia koskevan raportoinnin puute. Lopuksi annetaan useita suosituksia havaittujen ongelmien ratkaisemista ja alan kestävyyden varmistamista varten.

Lataain: en