Neljäs teollinen vallankumous ja sosiaalinen innovointi työpaikalla

Keywords:

Puhuessamme työelämän tulevaisuudesta keskustelun ydinelementtinä on useimmiten tekniikan kehitys. Tässä muistiossa keskitymme sosiaaliseen innovointiin digitalisaation yhteydessä ja sen vaikutukseen tulevaisuuden työhön, työntekijöihin ja työpaikkoihin sekä myös haasteisiin, joita nämä merkitsevät työsuojelua koskevien määräysten ja sen hallinnon kannalta.

Muistiossa kuvataan uutta innovoivaa yhteiskuntaa ja uusia liiketoimintamalleja, joissa työtä tehdään enemmän verkossa ja muualla kuin toimistossa ja joissa työn suorittavat usein itsenäiset ammatinharjoittajat. Siinä käsitellään ihmisten joustavuutta ja mukautumista, muutosten mukanaan tuomia uusia työntekijäluokkia sekä uusien ja vanhojen työntekijöiden kohtaamia erityishaasteita, ja myös työsuojeluorganisaatioiden tarvetta keskittyä yhä enemmän yksittäisten työntekijöiden tukemiseen.

Lataa in: bg | da | de | el | en | et | fr | hu | is | it | mt | ro |