Etätyön sukupuoliulottuvuuden tarkastelu: vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen

Keywords:

Covid-19-pandemian jälkeen yleistynyt siirtyminen etätyöhön ja hybridityöhön on vaikuttanut voimakkaasti naisiin. Tässä keskusteluasiakirjassa tarkastellaan etätyön työturvallisuuden ja -terveyden sukupuolinäkökulmaa ja tarkastellaan asiaa koskevan lainsäädännön kehitystä.

Havaittuja puutteita tutkimuksessa ovat muun muassa kyberkiusaamisen sukupuoliulottuvuus, alan sukupuoleen liittyvät ja yritystason käytännöt työturvallisuuden ja -terveyden suhteen sekä sukupuolinäkökohtien puuttuminen etätyön työterveyteen ja -turvallisuuteen keskittyvässä sääntelyssä. Asiakirjassa korostetaan, että etätyötä ja hybridityötä koskevat sukupuolisensitiiviset säännökset voivat edistää naisten työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja työmarkkinoille integroitumista.

Lataa in: en