Tiivistelmä: Työsuojelun merkitys sekä työperäisten vammojen ja sairauksien yhteiskunnalliset kustannukset

Keywords:

Tässä raportissa esitellään tuloksia työtapaturmien, ammattitautien ja kuolemaan johtaneiden työtapaturmien kustannuksia Euroopassa arvioivan EU-OSHAn hankkeen toisesta vaiheesta. Kustannusten arvioimiseksi on kehitetty kaksi lähestymistapaa:

  1. alhaalta ylös tapahtuva tarkastelu, joka perustuu kustannusten yksittäisiin tekijöihin (suoriin, epäsuoriin ja aineettomiin kustannuksiin)
  2. ylhäältä alas tapahtuva tarkastelu, joka perustuu kansainvälisiin tietoihin tapaturmien ja sairauksien taloudellisesta rasitteesta.

Kustannusarvioissa on keskitytty viiteen maahan — Suomeen, Saksaan, Alankomaihin, Italiaan ja Puolaan — koska niistä on olemassa tarpeeksi tietoa ja ne edustavat maantieteellisesti sekä teollisuuden ja sosiaalijärjestelmien eri näkökulmista monimuotoista Eurooppaa. Raportissa verrataan eri lähestymistapojen avulla saatuja tuloksia keskenään sekä tarkastellaan kummankin vahvuuksia ja heikkoja puolia ja lisäksi sitä, mitä vaikutuksia tuloksilla on päätöksentekijöiden kannalta.

Lataa in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |