Työsuojelun merkitys ja työtapaturmien ja työperäisten sairauksien yhteiskunnalliset kustannukset (2019)

Keywords:

Tässä raportissa on yksityiskohtaisia tietoja toisesta EU-OSHA-hankkeen vaiheesta, joka koskee työtapaturmien, ammattitautien ja kuolemaan johtavien työtapaturmien kustannusarviointia Euroopassa. Kustannusten arvioimiseksi on kehitetty kaksi lähestymistapaa: alhaalta ylös -lähestymistapa perustuu kustannusten yksittäisistä komponenteista — suorista, epäsuorista ja aineettomista kustannuksista, kun taas ylhäältä alas -lähestymistapa perustuu kansainvälisiin tietoihin vamman tai sairauden taloudellisesta rasitteesta.

Kustannusarvioissa on keskitytty viiteen maahan — Suomeen, Saksaan, Alankomaihin, Italiaan ja Puolaan — koska niistä on olemassa tarpeeksi tietoa ja ne edustavat maantieteellisesti sekä teollisuuden ja sosiaalijärjestelmien eri näkökulmista monimuotoista Eurooppaa. Eri mallien tuloksia verrataan keskenään, niiden vahvuudet ja heikkoudet otetaan huomioon ja niiden päättäjien kannalta tärkeät vaikutukset tutkitaan.

Lataa in: en