Digitalisaatio ja työsuojelu – EU-OSHAn tutkimusohjelma

Keywords:

Tässä esitteessä on yhteenveto EU-OSHAn työstä digitalisaation ja työsuojelun alalla. Siinä esitellään ennakointihanke, laaja yleiskatsaus työsuojeluun ja Terveellinen työ -kampanja. Siinä kartoitetaan digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä digitalisaation vaikutuksia työelämään ja työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Lisäksi siinä tarkastellaan työsuojeluun liittyviä haasteita ja niihin vastaamista, kun tavoitteena on maksimoida digitaaliteknologian mahdollisuudet sekä parantaa työoloja.

Digitalisaatio muuttaa nopeasti työelämää. EU-OSHAn tutkimusohjelman tavoitteena on antaa päätöksentekijöille, tutkijoille ja työpaikoille luotettavaa tietoa mahdollisista vaikutuksista työterveyteen ja -turvallisuuteen, jotta he voisivat toteuttaa ajoissa tehokkaita toimia, joilla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |