Yhteistyörobotit, robotit ja droonit: digitaaliteknologian vaikutus työterveyteen ja -turvallisuuteen maa- ja metsätaloudessa

Keywords:

Maa- ja metsätalouden työntekijät altistuvat monille terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuville riskeille. Uuden selvityksen mukaan digitaaliteknologia voi vähentää näitä riskejä, mutta sen käyttöönotto
toimialalla on ollut toistaiseksi hidasta, ja se tuo mukanaan myös uusia riskejä.

Robottitekniikkaa hyödyntävät sadonkorjuu- ja kitkentäkoneet voivat ehkäistä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mutta niiden käyttö vaatii asianmukaista koulutusta ja riskien arviointia. Yhteistyörobotit ja droonit
voivat säästää tehtävien suorittamiseen käytettävää aikaa mutta myös lisätä yksin työskentelyä ja työn yksitoikkoisuutta.

Selvityksen päätelmänä on, että uusien teknologioiden myönteiset vaikutukset työsuojeluun jäävät suppeiksi, ellei ennaltaehkäisyn kulttuuria kehitetä vastaavasti.

Lataain: en | es | hr | it | pt | ro |

Lisäjulkaisut tästä aiheesta