Kiertotalous ja työsuojelu: Keskeisille sidosryhmille suunnatut poliittiset suuntaviivat ja toimet

Keywords:

Merkittävillä EU:n toimintapoliittisilla muutoksilla täydennetään ympäristön kannalta kestävämpiin käytäntöihin tähtääviä aloitteita. Siirtyminen kohti kiertotaloutta vaikuttaa väistämättä työpaikkoihin sekä työturvallisuuteen ja työterveyteen.

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa annetaan sidosryhmille toimintapoliittisia suuntaviivoja ja esitellään toimia, jotka ovat nousseet esiin kiertotaloutta ja sen mahdollisia vaikutuksia työterveyteen ja työturvallisuuteen koskevan EU-OSHAn ennakointitutkimuksen tuloksena. Siinä esitetään myös yleiskatsaus tärkeimmistä EU:n tason vihreistä aloitteista, joilla tuetaan hyötyjen levittämistä eri politiikka-aloitteiden välillä.

Lataa in: en