Tekoäly henkilöstöjohtamisessa – ennalta ehkäisevät toimet

Keywords:

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa tarkastellaan toimia, joilla voidaan ehkäistä tekoälypohjaisten henkilöstöjohtamisjärjestelmien käyttöön liittyviä työsuojeluriskejä.

Ehkäiseviä toimia ovat muun muassa työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioon ottaminen järjestelmien käyttöönotossa, riskien säännöllinen arviointi ja asiaa koskevan EU:n laajuisen eettisen kehyksen luominen.

Katsauksessa annetaan myös suosituksia asiaan liittyvien riskien ehkäisytoimiksi ja tekoälyyn perustuvan henkilöstöjohtamisen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla työsuojelun parantamiseen.

Lataa in: en | et | fi | fr | hr | it | lt | mt |