Kehittynyt robotiikka ja automaatio: mitä ovat työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet?

Keywords:

Robotit eivät vain tule työpaikoille, vaan mullistavat ne. Vaikka toistuvien, rutiininomaisten ja vaarallisten tehtävien automatisointi tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia parantaa työsuojelua, se myös luo haasteita, joihin on puututtava. 

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa keskitytään työsuojelun kannalta tärkeisiin näkökohtiin ihmisen ja robotin vuorovaikutuksessa ja kuvaillaan, miten se vaikuttaa työsuojeluun ja sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toimintapoliittisessa katsauksessa suositellaan myös, että työntekijät ovat aktiivisesti mukana määrittelemässä, miten robotteja hyödynnetään. Näin varmistetaan, etteivät nämä järjestelmät vähennä työntekijän kontrollia omaan työhönsä.

Lataa in: cs | de | en | fi | fr | hr | lt | mt | pt | ro |