You are here

Terveellinen työ -kampanja 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
Vuosien 2018–2019 kampanjassa keskitytään vaarallisiin aineisiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta, edistää riskejä ehkäisevää kulttuuria EU:n työpaikoilla ja keskittyä tiettyihin työntekijäryhmiin.

Kampanjan tavoitteita ovat seuraavat:

 • Lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien ehkäisemisen tärkeydestä ja oikaista yleisiä väärinkäsityksiä.
 • Edistää riskienarviointia antamalla tietoa käytännöllisistä työkaluista ja luomalla tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä erityisesti seuraavista aiheista:
  • vaarallisten aineiden poistaminen tai niiden korvaaminen työpaikoilla
  • ehkäisevien toimien tärkeysjärjestys (lainsäädännössä määritetyn tärkeysjärjestyksen noudattaminen siten, että aina valitaan tehokkaimmat toimet).
 • Lisätä tietoisuutta riskeistä, joita työperäinen altistuminen karsinogeeneille aiheuttaa, tukemalla hyvien käytäntöjen jakamista. EU-OSHA on allekirjoittanut sopimuksen ja sitoutunut EU:n syöpää aiheuttavia aineita koskevaan etenemissuunnitelmaan.
 • Suunnata räätälöity informaatio ja hyvän käytännön esimerkkejä työntekijöille joilla on erityisiä tarpeita ja ovat alttiimpia riskeille. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa seuraavat:

  • naiset
  • siirtotyöläiset
  • nuoret
  • erityisen riskialttiilla alalla tai työtehtävissä työskentelevät
  • tilapäistyöntekijät ja epävirallisessa taloudessa työskentelevät.
 • Lisätä tietämystä lainsäädäntökehyksestä joka on jo olemassa työntekijöiden suojelemiseksi sekä tiedottaa politiikan kehityksestä.