Tulevat kampanjat

Vuosien 2020–2022 kampanjoissa keskitytään työperäisten tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisyyn.

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet (TULES) ovat edelleen yleisempiä työperäisiä terveysongelmia Euroopassa.

Asentoon liittyvät riskit, altistuminen toistuville liikkeille tai väsyttäville tai kipua tuottaville asennoille, raskaiden taakkojen kantaminen tai siirtäminen — nämä ovat kaikki erittäin yleisiä työpaikan riskitekijöitä, jota voivat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. Ottaen huomioon tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien yleisyys, on selvää, että tiedotusta on lisättävä niiden ehkäisemiseksi.

Kampanjan näkökulma tämän jatkuvan ongelman syihin on kokonaisvaltainen. Pyrkimyksenä on jakaa korkealuokkaista tietoa aiheesta, kannustaa yhdennetyn lähestymistavan soveltamista ongelman hallintaan ja tarjota käytännön välineitä ja ratkaisuja, joista voi olla apua työpaikoilla.

Lisää tietoa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista on sivustomme niille omistetussa osiossa