Haldusnõukogu juhatuse koosseis

EU-OSHA juhatuse liikmed ja huvide deklareerimine Juhtkonnana tegutseb juhatus, kes teeb järelevalvet ameti tegevuse tulemuste üle ja kohtub neli korda aastas. See koosneb kaheksast haldusnõukogu liikmest.

Haldusnõukogu viimaste koosolekute päevakorrad ja protokollid

2018

2017

2016

2015

Chairperson, Bureau

Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Töötajate esindaja)

Liige

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Aseesimees
Ms Boel CALLERMO (Valitsuse esindaja), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Valitsuse esindaja), Aseesimees
Ms Christa SCHWENG (Tööandjate esindaja), Aseesimees
Ms Jessie FERNANDES (Tööandjate esindaja, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Töötajate esindaja), Coordinator, Bureau
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Asendusliige

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valitsuse esindaja)
Mr Rob TRIEMSTRA (Valitsuse esindaja)
Mr Yogindra SAMANT (Valitsuse esindaja)
Mr Eckhard METZE (Tööandjate esindaja)
Mr Francois ENGELS (Tööandjate esindaja)
Mr Georgi STOEV (Tööandjate esindaja)
Mr Anthony CASARU (Töötajate esindaja)