Haldusnõukogu juhatuse koosseis

EU-OSHA juhatuse liikmed ja huvide deklareerimine Juhtkonnana tegutseb juhatus, kes teeb järelevalvet ameti tegevuse tulemuste üle ja kohtub neli korda aastas. See koosneb kaheksast haldusnõukogu liikmest.

Haldusnõukogu viimaste koosolekute päevakorrad ja protokollid

2018

2017

2016

2015

Liige

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Aseesimees
Ms Gertrud BREINDL (Valitsuse esindaja), Aseesimees
Mr Renārs LŪSIS (Valitsuse esindaja), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Tööandjate esindaja), Esimees
Ms Jessie FERNANDES (Tööandjate esindaja, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Töötajate esindaja), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Töötajate esindaja), Aseesimees
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Valitsuse esindaja)
Mr Kris DE MEESTER (Tööandjate esindaja)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Töötajate esindaja)

Asendusliige

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valitsuse esindaja)
Mr Rob TRIEMSTRA (Valitsuse esindaja)
Mr Yogindra SAMANT (Valitsuse esindaja)
Mr Eckhard METZE (Tööandjate esindaja)
Mr Francois ENGELS (Tööandjate esindaja)
Mr Georgi STOEV (Tööandjate esindaja)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Töötajate esindaja)
Ms Sonja KÖNIG (Töötajate esindaja)
Mr Viktor KEMPA (Töötajate esindaja)