You are here

Composition of the Bureau of the Governing Board

Members of EU-OSHA Bureau and declaration of interests.
The Bureau works as a steering group, overseeing the Agency's operational performance, and meets four times a year. It is made up of eleven members from the Governing Board.

Agenda and Minutes from the latest Bureau meetings

2016

2015

Liige

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Aseesimees
Ms Gertrud BREINDL (Valitsuse esindaja), Esimees
Mr Renārs LŪSIS (Valitsuse esindaja), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Tööandjate esindaja), Aseesimees
Ms Jessie FERNANDES (Tööandjate esindaja, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Töötajate esindaja), Aseesimees
Ms Esther LYNCH (Töötajate esindaja, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC)), Coordinator, Bureau
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Valitsuse esindaja)
Mr Kris DE MEESTER (Tööandjate esindaja)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Töötajate esindaja)

Asendusliige

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valitsuse esindaja)
Mr Rob TRIEMSTRA (Valitsuse esindaja)
Mr Yogindra SAMANT (Valitsuse esindaja)
Mr Eckhard METZE (Tööandjate esindaja)
Mr Francois ENGELS (Tööandjate esindaja)
Mr Georgi STOEV (Tööandjate esindaja)
Ms Paula ILVESKIVI (Töötajate esindaja)
Ms Sonja KÖNIG (Töötajate esindaja)
Mr Viktor KEMPA (Töötajate esindaja)