Haldusnõukogu juhatuse koosseis

EU-OSHA juhatuse liikmed ja huvide deklareerimine Juhtkonnana tegutseb juhatus, kes teeb järelevalvet ameti tegevuse tulemuste üle ja kohtub neli korda aastas. See koosneb kaheksast haldusnõukogu liikmest.

Haldusnõukogu viimaste koosolekute päevakorrad ja protokollid

2018

2017

2016

2015

Liige

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Aseesimees
Ms Boel CALLERMO (Valitsuse esindaja), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Valitsuse esindaja), Aseesimees
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Tööandjate esindaja), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Tööandjate esindaja), Aseesimees
Mr Ignacio DORESTE (Töötajate esindaja), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Töötajate esindaja), Esimees
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Valitsuse esindaja)
Mr Kris DE MEESTER (Tööandjate esindaja)
Mr Károly GYÖRGY (Töötajate esindaja)

Asendusliige

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valitsuse esindaja)
Mr Yogindra SAMANT (Valitsuse esindaja)
Mr Eckhard METZE (Tööandjate esindaja)
Mr Francois ENGELS (Tööandjate esindaja)
Mr Georgi STOEV (Tööandjate esindaja)
Mr Anthony CASARU (Töötajate esindaja)