Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70042I

Info -

μέθοδος Delphi

Definition:

μέθοδος που βασίζεται σε μια διαδικασία επανάληψης στην οποία τα αποτελέσματα των προηγούμενων γύρων επιστρέφονται στους εμπειρογνώμονες για νέα αξιολόγηση

Context: Info
Context:

Η έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων εκπονήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής και βασίστηκε στα αποτελέσματα τριών διαδοχικών κύκλων έρευνας με ερωτηματολόγιο και χρήση της μεθόδου Delphi.

Term reference

Factsheet 84 - Έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αναδυόμενους χημικούς κινδύνους που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία > Εργαλεία & Δημοσιεύσεις > Εκδόσεις > Factsheet 84 - Έκθεση..., https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/factsheets/84/view [08.10.2018]

Translations

 • Български: изследване „Делфи“
 • Čeština: delfská studie
 • Dansk: delphi-studie
 • Deutsch: Delphi-Methode
 • Ελληνικά: μέθοδος Delphi
 • English: delphi study
 • Español: estudio Delphi
 • Eesti: delphy meetod
 • Suomi: Delfoi-tutkimus
 • Français: méthode Delphi
 • Hrvatski: Delphi metoda
 • Magyar: Delphi-felmérés
 • Íslenska: delphi-aðferð
 • Italiano: studio Delphi
 • Lietuvių: Delphi tyrimas
 • Latviešu: Delphi tipa pētījums
 • Malti: Studju Delphi
 • Nederlands: Delphi-methode
 • Norsk: delphi-studie
 • Polski: metoda delficka
 • Português: estudo Delphi
 • Română: studiu Delphi
 • Slovenčina: delfská metóda
 • Slovenščina: študija delfi
 • Svenska: delfimetoden