Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62185D

Info -

παρουσιασμός

Definition:

δράση των υπαλλήλων που προσέρχονται στην εργασία τους παρά την ύπαρξη ασθενείας που δικαιολογεί την απουσία τους και συνεπώς εκτελούν την εργασία τους υπό μη βέλτιστες συνθήκες

Context: Info
Context:

Η ικανοποιητική παροχή υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να δημιουργήσει τρία σημαντικά οφέλη: να οδηγήσει άτομα που δεν εργάζονται καθόλου επί του παρόντος στην αγορά εργασίας· να μειώσει τον «απουσιασμό» στον χώρο εργασίας· και τέλος μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά το ζήτημα του επονομαζόμενου «παρουσιασμού», σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εργαζόμενοι που υποφέρουν από κάποια ασθένεια ή πάθηση (αλλά εξακολουθούν να εργάζονται) ενδέχεται να είναι πιο παραγωγικοί με καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

Term reference

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Βιομηχανικές μεταλλαγές στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό τομέα» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας), CELEX:52013IE6794/ΕL

Translations

 • Български: презентеизъм
 • Čeština: prezentismus
 • Dansk: tilstedeværelse
 • Deutsch: Präsentismus
 • Ελληνικά: παρουσιασμός
 • English: presenteeism
 • Español: presentismo
 • Eesti: presentism
 • Suomi: presenteismi
 • Français: présentéisme
 • Hrvatski: prezentizam
 • Magyar: kimerültség állapotában történő munkavégzés
 • Íslenska: ofmæting
 • Italiano: presenteismo
 • Lietuvių: prezenteizmas
 • Latviešu: prezenteisms
 • Malti: presenteeism
 • Nederlands: presenteïsme
 • Norsk: sykenærvær
 • Polski: prezenteizm
 • Português: presentismo
 • Română: prezenteism
 • Slovenčina: prezentizmus
 • Slovenščina: prezentizem
 • Svenska: sjuknärvaro