Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

57641D

Info -

1.βρεφονηπιακοί σταθμοί 2. παιδικοί σταθμοί παιδικοί σταθμοί

Translations

 • Български: Ясли
 • Čeština: Denní jesle
 • Dansk: vuggestuer
 • Deutsch: Kinderkrippen
 • Ελληνικά: 1.βρεφονηπιακοί σταθμοί 2. παιδικοί σταθμοί παιδικοί σταθμοί
 • English: Day nurseries
 • Español: guarderías infantiles
 • Eesti: Päevakodud
 • Suomi: Päiväkodit
 • Français: crèches
 • Hrvatski: Vrtići
 • Magyar: Napközi otthonok
 • Íslenska: Dagheimili
 • Italiano: asilo-nido
 • Lietuvių: Dienos priežiūros įstaigos
 • Latviešu: Dienas mazbērnu novietnes
 • Malti: Stabbilimenti ta' akkoljenza għat-tfal matul il-ġurnata
 • Nederlands: Crèches, kinderdagverblijven
 • Norsk: Barnehager
 • Polski: Żłobki dzienne
 • Português: Creches
 • Română: Creşe
 • Slovenčina: materské škôlky
 • Slovenščina: Dnevne jasli
 • Svenska: daghem