Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

54481D

Info -

περιστασιακοί εργαζόμενοι

Translations

 • Български: Контингент работещи
 • Čeština: nahodilí pracovníci
 • Dansk: kontraktansatte
 • Deutsch: Gelegenheitsarbeiter
 • Ελληνικά: περιστασιακοί εργαζόμενοι
 • English: Contingent workers
 • Español: trabajadores de contingente
 • Eesti: Juhutöötajad
 • Suomi: Satunnaiset työntekijät
 • Français: travailleurs occasionnels
 • Hrvatski: Radnici koji nisu zaposleni za stalno
 • Magyar: Feltételes/alkalmi munkavállalók
 • Íslenska: Liðsaukastarfsmenn
 • Italiano: Lavoratori contingenti
 • Lietuvių: Atsitiktiniai darbuotojai
 • Latviešu: Kontingenta darbinieki
 • Malti: Ħaddiema kontinġenti
 • Nederlands: tijdelijke arbeidskrachten
 • Norsk: Betinget arbeider
 • Polski: Pracownicy przypadkowi
 • Português: Trabalhadores eventuais
 • Română: Lucrători ocazionali
 • Slovenčina: tímoví pracovníci
 • Slovenščina: Pogojni delavci
 • Svenska: extraanställd personal