Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

54441D

Info -

βιομηχανικοί εργάτες

Translations

 • Български: Физически работници
 • Čeština: dělnické profese
 • Dansk: industriarbejdere
 • Deutsch: Arbeiter
 • Ελληνικά: βιομηχανικοί εργάτες
 • English: Blue-collar workers
 • Español: trabajadores manuales
 • Eesti: Sinikraed
 • Suomi: Ruumiillisen työn tekijät
 • Français: cols bleus; ouvriers
 • Hrvatski: Fizički radnici
 • Magyar: Kékgalléros munkavállalók
 • Íslenska: Iðnverkamenn
 • Italiano: operai
 • Lietuvių: Darbininkai
 • Latviešu: Zilās apkaklītes
 • Malti: Ħaddiema manwali
 • Nederlands: Fabrieksarbeiders
 • Norsk: Arbeidere
 • Polski: Pracownicy fizyczni
 • Português: Operários
 • Română: Muncitori
 • Slovenčina: robotníci
 • Slovenščina: Delavci v proizvodnji
 • Svenska: industriarbetare