Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

46386E

Info -

Παρακολούθηση επιδόσεων και επιβράβευση

Translations

 • Български: Наблюдение и поощряване на ефективността
 • Čeština: kontrola výkonu a odměny
 • Dansk: Resultatovervågning og belønninger
 • Deutsch: Leistungskontrolle und Leistungszuschläge
 • Ελληνικά: Παρακολούθηση επιδόσεων και επιβράβευση
 • English: Performance monitoring and rewards
 • Español: Evaluación del rendimiento y retribución
 • Eesti: Tulemuste kontroll ja tasustamine
 • Suomi: Suoritusten seuranta ja palkitseminen
 • Français: Contrôle des performances et récompenses
 • Hrvatski: Praćenje i nagrađivanje rezultata
 • Magyar: Teljesítményellenőrzés és jutalmazás
 • Íslenska: Frammistöðuvöktun og umbun
 • Italiano: Monitoraggio delle prestazioni e premi
 • Lietuvių: Darbo pasiekimų stebėsena ir atlygis
 • Latviešu: Darba kvalitātes uzraudzība un atlīdzība
 • Malti: Monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-premjijiet
 • Nederlands: Prestatieonderzoek en beloningen
 • Norsk: Ytelsesovervåking og belønninger
 • Polski: kontrola wydajności i nagradzanie
 • Português: Acompanhamento do desempenho e prémios
 • Română: controlul şi recompensarea perfomanţei
 • Slovenčina: monitorovanie výkonnosti a odmeny
 • Slovenščina: Spremljanje in nagrajevanje uspešnosti
 • Svenska: Övervakning av och belöning för prestation