Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

46121D

Info -

μειωμένος φόρτος εργασίας

Translations

 • Български: Недостатъчно натоварване
 • Čeština: pracovní nevytížení
 • Dansk: for lille arbejdsbyrde
 • Deutsch: Unterforderung
 • Ελληνικά: μειωμένος φόρτος εργασίας
 • English: Work underload
 • Español: subcarga de trabajo
 • Eesti: Töö alakoormus
 • Suomi: Liian vähäinen työmäärä
 • Français: sous-charge de travail
 • Hrvatski: Nedovoljno radno opterećenje
 • Magyar: Munka alulterhelés
 • Íslenska: Undirálag í vinnu
 • Italiano: Sottocarico di lavoro
 • Lietuvių: Sumažintas darbo krūvis
 • Latviešu: Nepietiekama darba noslodze
 • Malti: Ammont nieqes tax-xogħol
 • Nederlands: te weinig werk
 • Norsk: Arbeidsunderbelastning
 • Polski: Niedociążenie pracą
 • Português: Carga reduzida de trtabalho
 • Română: Subsolicitare
 • Slovenčina: podpriemerná záťaž
 • Slovenščina: Prenizka delovna obremenitev
 • Svenska: arbetsunderbelastning