Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

41121E

Info -

ELF ακτινοβολία άκρως χαμηλής συχνότητας

Translations

 • Български: СНЧ излъчвания
 • Čeština: záření ELF
 • Dansk: ekstremt lavfrekvent stråling
 • Deutsch: ELF-Strahlung
 • Ελληνικά: ELF ακτινοβολία άκρως χαμηλής συχνότητας
 • English: ELF radiation
 • Español: radiación de frecuencia extraordinariamente baja
 • Eesti: Ülimadalsageduskiirgus
 • Suomi: Elf-säteily
 • Français: rayonnement TBF (très basse fréquence)
 • Hrvatski: Zračenje na iznimno niskoj frekvenciji
 • Magyar: Rendkívül alacsony frekvenciájú sugárzás
 • Íslenska: Rafsegulgeislun
 • Italiano: Radiazione ELF
 • Lietuvių: YŽD spinduliuotė
 • Latviešu: ELL radiācija
 • Malti: Radjazzjoni ELF(2)
 • Nederlands: ELF-straling
 • Norsk: ELF-stråling
 • Polski: Pole elektromagnetyczne bardzo niskich częstotliwości
 • Português: Radiação ELF
 • Română: Radiaţii de frecvenţă extrem de joasă
 • Slovenčina: žiarenie ELF
 • Slovenščina: Sevanje na izjemno nizki frekvenci
 • Svenska: extremt lågfrekvent strålning