Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

40601D

Info -

μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο

Translations

 • Български: Продължителна експозиция на прекомерен шум
 • Čeština: Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku
 • Dansk: langtidseksponering for overdreven støj
 • Deutsch: Langfristige Exposition gegenüber starker Lärmbelastung
 • Ελληνικά: μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο
 • English: Long-term exposure to excessive noise
 • Español: exposición durante mucho tiempo a un ruido excesivo
 • Eesti: Pikaajaline kokkupuude ülemäärase müraga
 • Suomi: Pitkäaikainen altistus liialliselle melulle
 • Français: exposition à long terme à des bruits excessifs
 • Hrvatski: Dugotrajna izloženost velikoj buci
 • Magyar: Hosszútávú expozíció rendkívül erős zajjal
 • Íslenska: Langvarandi útsetning á miklum hávaða
 • Italiano: esposizione prolungata al rumore eccessivo
 • Lietuvių: Ilgalaikis pernelyg didelio triukšmo poveikis
 • Latviešu: Ilgtermiņa ekspozīcija pārmērīgam troksnim
 • Malti: Esponiment għal storbju eċċessiv għal perjodu twil
 • Nederlands: langdurige blootstelling aan geluidsoverlast
 • Norsk: Langtids eksponering for overdreven støy
 • Polski: Długotrwałe narażenie na nadmierny hałas
 • Português: Exposição a longo prazo a ruído excessivo
 • Română: Expunere pe termen lung la zgomot excesiv
 • Slovenčina: dlhodobé vystavenie nadmernému hluku
 • Slovenščina: Dolgotrajna izpostavljenost prevelikemu hrupu
 • Svenska: långvarig exponering för starkt buller