Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

39241E

Info -

χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες

Translations

 • Български: Хлорирани хидрокарбонати
 • Čeština: Chlórované uhlovodíky
 • Dansk: klorerede hydrocarboner
 • Deutsch: Chlorierte Kohlenwasserstoffe
 • Ελληνικά: χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
 • English: Chlorinated hydrocarbons
 • Español: organoclorados
 • Eesti: Klooritud süsivesinikud
 • Suomi: Klooratut hiilivedyt
 • Français: Hydrocarbures chlorés
 • Hrvatski: Klorirani ugljikovodici
 • Magyar: Klórozott szénhidrogének
 • Íslenska: Klórað kolvetni
 • Italiano: idrocarburi clorurati
 • Lietuvių: Chloruoti angliavandeniliai
 • Latviešu: Hlorogļūdeņradis
 • Malti: Idrokarbonji klorurati
 • Nederlands: chloorkoolwaterstoffen
 • Norsk: Klorerte hydrokarboner
 • Polski: Węglowodory chlorowane
 • Português: Hidrocarbonetos clorados
 • Română: Hidrocarburi clorurate
 • Slovenčina: chlórované uhľovodíky
 • Slovenščina: Klorirani ogljikovodiki
 • Svenska: klorerat kolväte