Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

31161E

Info -

παραπροιόντα γαιάνθρακα

Translations

 • Български: Вторични въглищни продукти
 • Čeština: Vedlejší uhelné produkty
 • Dansk: kul-biprodukter
 • Deutsch: Kohlenebenprodukt
 • Ελληνικά: παραπροιόντα γαιάνθρακα
 • English: Coal by-products
 • Español: subproductos del carbón
 • Eesti: Söe kõrvalproduktid
 • Suomi: Kivihiilen sivutuotteet
 • Français: sous-produits dérivés du charbon
 • Hrvatski: Ugljeni nusproizvodi
 • Magyar: Szén melléktermékek
 • Íslenska: Kolaaukaafurðir
 • Italiano: Sottoprodotti del carbone
 • Lietuvių: Šalutiniai anglies produktai
 • Latviešu: Ogļu blakusprodukti
 • Malti: Prodotti sekondarji mill-faħam
 • Nederlands: nevenproducten van steenkool
 • Norsk: Kullbiprodukter
 • Polski: Produkty uboczne węgla
 • Português: Produtos derivados de carvão
 • Română: Subproduse de la cocsificarea cărbunelui
 • Slovenčina: vedľajšie produkty uhlia
 • Slovenščina: Stranski proizvodi črnega premoga
 • Svenska: kolbiprodukter