Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

31001F

Info -

χλωριωμένες οργανικές ενώσεις

Translations

 • Български: Хлорирани органични смесиs
 • Čeština: Chlorované organické sloučeniny
 • Dansk: chlorerede organiske forbindelser
 • Deutsch: Organochlorverbindung
 • Ελληνικά: χλωριωμένες οργανικές ενώσεις
 • English: Chlorinated organic compounds
 • Español: compuestos orgánicos clorados
 • Eesti: Klooritud orgaanilised ühendid
 • Suomi: Klooratut orgaaniset yhdisteet
 • Français: composés organiques chlorés
 • Hrvatski: Klorirani organski spojevi
 • Magyar: Klórozott szerves vegyületek
 • Íslenska: Klóruð lífræn efnasambönd
 • Italiano: composti organici clorurati
 • Lietuvių: Chloro organiniai junginiai
 • Latviešu: Hlora organiskie savienojumi
 • Malti: Komposti organiċi klorurati
 • Nederlands: gechloreerde organische verbindingen
 • Norsk: Klorinerte organiske forbindelser
 • Polski: Chloropochodne związków organicznych
 • Português: Compostos orgânicos clorados
 • Română: Compuţi organici cloruraţi
 • Slovenčina: chlórované organické zmesi
 • Slovenščina: Klorirane organske spojine
 • Svenska: klorerade organiska föreningar