Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29621E

Info -

Μεταγενέστερος χρήστης

Translations

 • Български: Потребител надолу по веригата
 • Čeština: následný uživatel
 • Dansk: Downstreambruger
 • Deutsch: Nachgeschalteter Anwender
 • Ελληνικά: Μεταγενέστερος χρήστης
 • English: Downstream user
 • Español: Usuario intermedio
 • Eesti: Allkasutaja
 • Suomi: Jatkokäyttäjä
 • Français: Utilisateur en aval
 • Hrvatski: Daljnji korisnik
 • Magyar: Továbbfelhasználó
 • Íslenska: Niðurstreymisnotandi
 • Italiano: Utilizzatore a valle
 • Lietuvių: Tolesnis naudotojas
 • Latviešu: Pakārtotais lietotājs
 • Malti: Utent downstream
 • Nederlands: Downstreamgebruiker
 • Norsk: Nedstrømsbruker
 • Polski: dalszy użytkownik
 • Português: Utilizador a jusante
 • Română: utilizator din aval
 • Slovenčina: následný užívate?
 • Slovenščina: Nadaljnji uporabnik
 • Svenska: Nedströmsanvändare