Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29241B

Info -

χημικοί κίνδυνοι

Translations

 • Български: Химични опасности
 • Čeština: Chemická rizika
 • Dansk: kemiske risici
 • Deutsch: Chemische Gefährdung
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι
 • English: Chemical hazards
 • Español: peligros químicos
 • Eesti: Keemilised ohutegurid
 • Suomi: Kemialliset vaarat
 • Français: dangers chimiques
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti
 • Magyar: Kémiai/vegyi veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur
 • Italiano: rischi chimici
 • Lietuvių: Cheminiai veiksniai
 • Latviešu: Ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi
 • Nederlands: Chemische risico's
 • Norsk: Kjemiske farer
 • Polski: Zagrożenia chemiczne
 • Português: Riscos químicos
 • Română: Riscuri chimice
 • Slovenčina: Chemické nebezpečenstvá
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti
 • Svenska: kemiska faror