Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

28601C

Info -

βιοχημικοί κίνδυνοι

Translations

 • Български: Биохимични опасности
 • Čeština: Biochemická rizika/nebezpečí
 • Dansk: biokemiske risici
 • Deutsch: Biochemische Gefährdung
 • Ελληνικά: βιοχημικοί κίνδυνοι
 • English: Biochemical hazards
 • Español: peligros bioquímicos
 • Eesti: Biokeemilised ohutegurid
 • Suomi: Biokemialliset vaarat
 • Français: risques biochimiques
 • Hrvatski: Biokemijske opasnosti
 • Magyar: Biokémiai veszélyek
 • Íslenska: Lífefnafræðilegar hættur
 • Italiano: rischi biochimici
 • Lietuvių: Biocheminiai veiksniai
 • Latviešu: Bioķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli bijokimiċi
 • Nederlands: Biochemische risico's
 • Norsk: Biokjemiske farer
 • Polski: Zagrożenia biochemiczne
 • Português: Riscos bioquímicos
 • Română: Riscuri biochimice
 • Slovenčina: Biochemical hazards
 • Slovenščina: Biokemične nevarnosti
 • Svenska: biokemiska faror