Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

28561B

Info -

βιολογικοί κίνδυνοι

Translations

 • Български: Биологични опасности
 • Čeština: Biologická rizika/nebezpečí
 • Dansk: biologiske risici
 • Deutsch: Biologische Gefährdung
 • Ελληνικά: βιολογικοί κίνδυνοι
 • English: Biological hazards
 • Español: peligros biológicos
 • Eesti: Bioloogilised ohutegurid
 • Suomi: Biologiset vaarat
 • Français: risques biologiques
 • Hrvatski: Biološke opasnosti
 • Magyar: Biológiai veszélyek
 • Íslenska: Líffræðilegar hættur
 • Italiano: rischi biologici
 • Lietuvių: Biologiniai veiksniai
 • Latviešu: Bioloģiskie draudi
 • Malti: Perikli bijoloġiċi
 • Nederlands: Biologische risico's
 • Norsk: Biologiske farer
 • Polski: Zagrożenia biologiczne
 • Português: Riscos biológicos
 • Română: Riscuri biologice
 • Slovenčina: Biologické nebezpečenstvá
 • Slovenščina: Biološke nevarnosti
 • Svenska: biologiska faror