Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

28081F

Info -

μελέτη εκτίμησης της λειτουργικότητας

Translations

 • Български: Функционална оценка
 • Čeština: Funkční hodnocení
 • Dansk: funktionel vurdering
 • Deutsch: Funktionale Beurteilung
 • Ελληνικά: μελέτη εκτίμησης της λειτουργικότητας
 • English: Functional assessment
 • Español: evaluación funcional
 • Eesti: Funktsionaalne hindamine
 • Suomi: Toimintakyvyn arviointi
 • Français: évaluation fonctionnelle
 • Hrvatski: Funkcionalna procjena
 • Magyar: Funkcionális felmérés
 • Íslenska: Virknimat
 • Italiano: valutazione funzionale
 • Lietuvių: Funkcinis įvertinimas
 • Latviešu: Funkcionālais novērtējums
 • Malti: Valutazzjoni funzjonali
 • Nederlands: Functionele evaluatie
 • Norsk: Funksjonsvurdering
 • Polski: Ocena funkcjonalna
 • Português: Avaliação funcional
 • Română: Evaluare funcţională
 • Slovenčina: funkčné hodnotenie
 • Slovenščina: Ocena funkcionalne sposobnosti
 • Svenska: funktionell bedömning