Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

27761E

Info -

μετακίνηση σε νέα θέση εργασίας

Translations

 • Български: Преместване
 • Čeština: Přemístění
 • Dansk: omplacering
 • Deutsch: Umsetzung
 • Ελληνικά: μετακίνηση σε νέα θέση εργασίας
 • English: Relocation
 • Español: traslado
 • Eesti: Ümberpaigutus
 • Suomi: Uudelleensijoitus
 • Français: mutation
 • Hrvatski: Premještaj
 • Magyar: Áthelyezés
 • Íslenska: Endurstaðsetning
 • Italiano: ricollocamento
 • Lietuvių: Per(si)kėlimas
 • Latviešu: Pārvietošana
 • Malti: Rilokazzjoni
 • Nederlands: verplaatsing, delocalisering, verhuizing
 • Norsk: Flytting
 • Polski: Ponowne zatrudnienie
 • Português: Reafectação
 • Română: Mutare
 • Slovenčina: zmena pôsobiska
 • Slovenščina: Premestitev
 • Svenska: omlokalisering