Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

27721E

Info -

παροχή βοήθειας σχετικά με τις θέσεις εργασίας

Translations

 • Български: Помощ при назначаване на работа
 • Čeština: Asistence při umístění
 • Dansk: jobsøgningsbistand
 • Deutsch: Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung
 • Ελληνικά: παροχή βοήθειας σχετικά με τις θέσεις εργασίας
 • English: Placement assistance
 • Español: ayuda a la colocación
 • Eesti: Abi töölevärbamisel
 • Suomi: Sijoittumisessa avustaminen
 • Français: aide au placement
 • Hrvatski: Pomoć pri zapošljavanju
 • Magyar: Elhelyez(ked)ési támogatás
 • Íslenska: Aðstoð við ráðningar
 • Italiano: Assistenza al collocamento
 • Lietuvių: Pagalba įsidarbinant
 • Latviešu: Palīdzība iekārtošanā darbā
 • Malti: Assistenza fil-kollokament
 • Nederlands: Hulp bij de aanwerving
 • Norsk: Plasseringsassistanse
 • Polski: Pośrednictwo pracy
 • Português: Assistência à colocação
 • Română: Asistenţa la plasarea în muncă
 • Slovenčina: pomoc pri umiestňovaní zamestnancov
 • Slovenščina: Pomoč pri namestitvi v službo
 • Svenska: placeringsstöd