Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

25361D

Info -

μελέτες παρέμβασης

Translations

 • Български: Интервенционни изследвания
 • Čeština: Intervenční studie
 • Dansk: interventionsundersøgelser
 • Deutsch: Interventionsstudie
 • Ελληνικά: μελέτες παρέμβασης
 • English: Intervention studies
 • Español: estudios de intervención
 • Eesti: Sekkumuslikud uuringud
 • Suomi: Interventiotutkimukset
 • Français: études d'intervention
 • Hrvatski: Intervencijske studije
 • Magyar: Beavatkozási vizsgálatok/tanulmányok
 • Íslenska: Íhlutunarrannsóknir
 • Italiano: studi di intervento
 • Lietuvių: Intervencinės studijos
 • Latviešu: Intervences pētījumi
 • Malti: Studji tal-intervent
 • Nederlands: interventieonderzoeken
 • Norsk: Intervensjonsstudier
 • Polski: Badania interwencyjne
 • Português: Estudos de intervenção
 • Română: Studii de intervenţie
 • Slovenčina: štúdie zásahov
 • Slovenščina: Intervencijske študije
 • Svenska: interventionsstudie