Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

25161C

Info -

παρακολούθηση της ΕΑΥ

Translations

 • Български: Мониторинг на безопасността и здравето при работа
 • Čeština: Monitorování zdraví a bezpečnosti při práci
 • Dansk: arbejdsmiljøovervågning
 • Deutsch: Überwachung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
 • Ελληνικά: παρακολούθηση της ΕΑΥ
 • English: OSH Monitoring
 • Español: control de la SST
 • Eesti: Tööohutuse ja töötervishoiu seire
 • Suomi: TTT-seuranta
 • Français: observation en HST
 • Hrvatski: Praćenje sigurnosti i zdravlja na radu
 • Magyar: Munkavédelmi monitorozás
 • Íslenska: Vinnuverndarvöktun
 • Italiano: Monitoraggio in materia di SSL
 • Lietuvių: DSS monitoringas
 • Latviešu: DDVA monitorings
 • Malti: Monitoraġġ OHS
 • Nederlands: OSH-Monitoring
 • Norsk: OSH-overvåking
 • Polski: Monitoring bhp
 • Português: Monitorização da SST
 • Română: Monitorizarea SSM
 • Slovenčina: Monitorovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Slovenščina: Spremljanje VZD
 • Svenska: arbetsmiljöövervakning