Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

24841C

Info -

μελέτες σκοπιμότητας

Translations

 • Български: Етап проучване
 • Čeština: Studie proveditelnosti
 • Dansk: gennemførlighedsundersøgelser
 • Deutsch: Machbarkeitsstudie
 • Ελληνικά: μελέτες σκοπιμότητας
 • English: Feasibility studies
 • Español: estudios de viabilidad
 • Eesti: Teostuvusuuringud
 • Suomi: Käytettävyystutkimukset
 • Français: études de faisabilité
 • Hrvatski: Studije izvedivosti
 • Magyar: Megvalósíthatósági tanulmányok
 • Íslenska: Fýsileikarannsóknir
 • Italiano: Studio di fattibilità
 • Lietuvių: Galimybių studijos
 • Latviešu: Iespēju izpēte
 • Malti: Studji tal-fattibbiltà
 • Nederlands: haalbaarheidsstudie, haalbaarheidsonderzoek
 • Norsk: Gjennomførbarhetsstudier
 • Polski: Badania wykonalności
 • Português: Estudos de exequibilidade
 • Română: Studii de fezabilitate
 • Slovenčina: štúdie uskutočniteľnosti
 • Slovenščina: Študije izvedljivosti
 • Svenska: genomförbarhetsstudier