Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

24761D

Info -

μελέτες εκτίμησης

Translations

 • Български: Изследвания за оценка
 • Čeština: Hodnotící studie
 • Dansk: evalueringsundersøgelser
 • Deutsch: Evaluierungsstudie
 • Ελληνικά: μελέτες εκτίμησης
 • English: Evaluation studies
 • Español: estudios de evaluación
 • Eesti: Hinnangulised uurimused
 • Suomi: Arviointitutkimukset
 • Français: études d’évaluation
 • Hrvatski: Evaluacijske studije
 • Magyar: Értékelő vizsgálatok
 • Íslenska: Matsrannsóknir
 • Italiano: Studi di valutazione
 • Lietuvių: Vertinimo studijos
 • Latviešu: Novērtējošie pētījumi
 • Malti: Studji evalwattivi
 • Nederlands: Evaluatiestudies, evaluaties
 • Norsk: Evalueringsstudier
 • Polski: Badania szacunkowe
 • Português: Estudos de avaliação
 • Română: Studii de evaluare
 • Slovenčina: hodnotiace štúdie
 • Slovenščina: Evalvacijske študije
 • Svenska: värderingsstudier