Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

24401C

Info -

μελέτες περιπτώσεων

Translations

 • Български: Епидемиологични изследвания
 • Čeština: Případové studie
 • Dansk: casestudies
 • Deutsch: Fallstudie
 • Ελληνικά: μελέτες περιπτώσεων
 • English: Case studies
 • Español: estudios de casos prácticos
 • Eesti: Kaasusuuringud
 • Suomi: Tapaustutkimukset
 • Français: études de cas
 • Hrvatski: Studije slučaja
 • Magyar: Esettanulmányok
 • Íslenska: Tilfellarannsóknir
 • Italiano: studi di caso
 • Lietuvių: Atvejų nagrinėjimas
 • Latviešu: Piemēri
 • Malti: Studji tal-każ
 • Nederlands: gevalsbestudering, praktijkvoorbeelden, casestudies
 • Norsk: Kasusstudier
 • Polski: Analizowanie przypadków
 • Português: Estudo de caso
 • Română: Studii de caz
 • Slovenčina: prípadové štúdie
 • Slovenščina: Študije primerov
 • Svenska: fallstudier