Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

18321E

Info -

Βιοασφάλεια

Translations

 • Български: Биологична безопасност
 • Čeština: Biologická bezpečnost
 • Dansk: Biosikkerhed
 • Deutsch: Biologische Sicherheit
 • Ελληνικά: Βιοασφάλεια
 • English: Biosafety
 • Español: Bioseguridad
 • Eesti: bioohutus
 • Suomi: Bioturvallisuus
 • Français: Biosécurité
 • Hrvatski: Biosigurnost
 • Magyar: Biobiztonság
 • Íslenska: Líföryggi
 • Italiano: Biosicurezza
 • Lietuvių: Biologinė sauga
 • Latviešu: Biodrošums
 • Malti: Bijosikurezza
 • Nederlands: Bioveiligheid
 • Norsk: Biologisk sikkerhet
 • Polski: Bezpieczeństwo biologiczne
 • Português: Segurança biológica
 • Română: Biosecuritate
 • Slovenčina: biologická bezpečnosť
 • Slovenščina: Biološka varnost
 • Svenska: Biosäkerhet