Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

18161E

Info -

χημική ασφάλεια

Translations

 • Български: Безопасност при работа с химични вещества
 • Čeština: Chemická bezpečnostní opatření
 • Dansk: sikkerhed i forbindelse med kemikalier
 • Deutsch: Chemikaliensicherheit
 • Ελληνικά: χημική ασφάλεια
 • English: Chemical safety
 • Español: seguridad química
 • Eesti: Keemiaohutus
 • Suomi: Kemikaaliturvallisuus
 • Français: prévention chimique
 • Hrvatski: Kemijska sigurnost
 • Magyar: Kémiai biztonság
 • Íslenska: Efnaöryggi
 • Italiano: sicurezza chimica
 • Lietuvių: Cheminė sauga
 • Latviešu: Ķīmiskā drošība
 • Malti: Sikurezza kimika
 • Nederlands: chemische veiligheid, veiligheid van chemische producten/stoffen
 • Norsk: Kjemisk sikkerhet
 • Polski: Bezpieczeństwo chemiczne
 • Português: Segurança química
 • Română: Securitate chimică
 • Slovenčina: chemická bezpečnosť
 • Slovenščina: Varnost kemikalij
 • Svenska: kemisk säkerhet