Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

16281E

Info -

μέσα ατομικής προστασίας

Translations

 • Български: Лични предпазни средства
 • Čeština: Osobní ochranné prostředky
 • Dansk: personlige værnemidler
 • Deutsch: Persönliche Schutzausrüstung
 • Ελληνικά: μέσα ατομικής προστασίας
 • English: Personal protective equipment
 • Español: equipo de protección individual
 • Eesti: Isikukaitsevahendid
 • Suomi: Henkilökohtaiset suojavarusteet
 • Français: équipement de protection individuelle
 • Hrvatski: Osobna zaštitna oprema
 • Magyar: Egyéni védőeszközök
 • Íslenska: Persónulegur hlífðarbúnaður
 • Italiano: dispositivi di protezione individuale
 • Lietuvių: Asmeninės apsaugos priemonės
 • Latviešu: Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Malti: Tagħmir ta' protezzjoni personali
 • Nederlands: individuele beschermende uitrusting, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Norsk: Personlig verneutstyr
 • Polski: Środki ochrony indywidualnej
 • Português: Equipamento de protecção individual
 • Română: Echipament individual de protecţie
 • Slovenčina: Osobné ochranné prostriedky
 • Slovenščina: Osebna varovalna oprema
 • Svenska: personlig skyddsutrustning