Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

16081E

Info -

περιορισμός του θορύβου

Translations

 • Български: Контрол на шума
 • Čeština: Kontrola hluku
 • Dansk: støjdæmpning
 • Deutsch: Lärmminderung
 • Ελληνικά: περιορισμός του θορύβου
 • English: Noise control
 • Español: control del ruido
 • Eesti: Mürakontroll
 • Suomi: Meluntorjunta
 • Français: lutte contre le bruit
 • Hrvatski: Nadzor buke
 • Magyar: Zajellenőrzés
 • Íslenska: Hávaðastjórnun
 • Italiano: controllo del rumore
 • Lietuvių: Triukšmo kontrolė
 • Latviešu: Trokšņa kontrole
 • Malti: Kontroll tal-istorbju
 • Nederlands: lawaai-/geluidsreductie/-beperking/-vermindering, lawaaibestrijding, strijd tegen geluidshinder, terugdringing van geluidshinder
 • Norsk: Støykontroll
 • Polski: Kontrola hałasu
 • Português: Controlo do ruído
 • Română: Controlul zgomotului
 • Slovenčina: ochrana hluku
 • Slovenščina: Nadzor hrupa
 • Svenska: bullerbekämpning