Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

13921F

Info -

βιολογικοί θάλαμοι ασφαλείας

Translations

 • Български: Биологични камери за безопасност
 • Čeština: Biologické epečnostní boxy
 • Dansk: biologiske sikkerhedskabinetter
 • Deutsch: Sicherheitswerkbank
 • Ελληνικά: βιολογικοί θάλαμοι ασφαλείας
 • English: Biological safety cabinets
 • Español: cabinas de seguridad biológica
 • Eesti: Bioloogilised ohutuskapid
 • Suomi: Biologiset turvakaapit
 • Français: enceintes biologiques de sécurité
 • Hrvatski: Biološki sigurnosni kabineti
 • Magyar: Biológiai biztonsági kamrák
 • Íslenska: Líffræðilegir öryggisklefar
 • Italiano: cabina di sicurezza biologica
 • Lietuvių: Biologinės saugos spintos
 • Latviešu: Bioloģiskei drošības skapji
 • Malti: Armarji għas-sikurezza bijoloġika
 • Nederlands: Biologische veiligheidskasten
 • Norsk: Biologiske sikkerhetskabinetter
 • Polski: Komory bezpieczeństwa biologicznego
 • Português: Câmaras de segurança biológica
 • Română: Cabine de securitate biologică
 • Slovenčina: miestnosť pre biologickú bezpečnosť
 • Slovenščina: Kabineti za biološko varnost
 • Svenska: biologiska säkerhetsskåp