Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

13881E

Info -

περιβλήματα

Translations

 • Български: Ограждение
 • Čeština: Prostorová ochrana
 • Dansk: lukkede systemer
 • Deutsch: Einhausung
 • Ελληνικά: περιβλήματα
 • English: Enclosures
 • Español: cabinas
 • Eesti: Kaitsepiirded
 • Suomi: Kotelot
 • Français: Enceintes
 • Hrvatski: Kućišta
 • Magyar: Zárt helyek
 • Íslenska: Umlykjur
 • Italiano: chiusure
 • Lietuvių: Aptvarai
 • Latviešu: Iežogojumi
 • Malti: Erjas magħluqa
 • Nederlands: omkasting, inkapseling
 • Norsk: Kabinetter
 • Polski: Obudowy
 • Português: Espaços fechados
 • Română: Incinte închise
 • Slovenčina: Prílohy
 • Slovenščina: Zaprti sistemi
 • Svenska: kabiner