Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

12761E

Info -

βιολογική παρακολούθηση

Translations

 • Български: Биологичен мониторинг
 • Čeština: Měření biologického znečištění
 • Dansk: biologisk overvågning
 • Deutsch: Biologisches Monitoring
 • Ελληνικά: βιολογική παρακολούθηση
 • English: Biological monitoring
 • Español: control biológico
 • Eesti: Bioloogiline seire
 • Suomi: Biologinen seuranta
 • Français: surveillance biologique
 • Hrvatski: Biološko praćenje
 • Magyar: Biológiai monitorozás
 • Íslenska: Líffræðileg vöktun
 • Italiano: monitoraggio biologico
 • Lietuvių: Biologinis monitoringas
 • Latviešu: Bioloģiskais monitorings
 • Malti: Monitoraġġ bijoloġiku
 • Nederlands: biologische/bio-monitoring, biologisch toezicht
 • Norsk: Biologisk overvåking
 • Polski: Monitoring biologiczny
 • Português: Monitorização biológica
 • Română: Monitorizare biologică
 • Slovenčina: Biologické monitorovanie
 • Slovenščina: Biološko spremljanje
 • Svenska: biologisk övervakning